Kultur 2017_Teaterstickorna på Rosenlunds Herrgård

Onsdag 12 juli 2017 Rosenlunds Herrgård ”Sommarkväll i 1800-talsstil med teater och servering” Teaterstickorna, Par Bricol m.fl kunde man se på Rosenlunds Herrgård och i Rosariet. Teaterstickorna stod för tidstypiska förehavanden i trädgården(Rosariet) och visning samt schackspelande herrar inne i Herrgårdsbyggnaden. Musik bjöds det på scenen ute i Rosariet, där man fick lyssna på av -Ellen […]